Polski

 

  • Rola - Zapewnia emeryturę, rentę inwalidzką, dla małżonka i na dzieci
  • Obowiązkowe członkostwo - Na podstawie lokalnych umów Verkalýðsfélag Suðurlands, Félag iðn- og tæknigreina oraz Samtök atvinnulífsins
  • Otwarty dla zsystkich - 12 tysięcy członków

Dlaczego muszę płacić do funduszu emerytalno-rentowego?
Zgodnie z prawem krajowym wszystkie pracujące osoby w wieku 16-70 lat muszą opłacać składki do funduszy emerytalno-rentowych. W ten sposób zapewniamy sobie dożywotnią emeryturę w podeszłym wieku oraz wypłatę renty w przypadku problemów życiowych, tj. rentę inwalidzką, dla małżonka i na dzieci.

Co to są obowiązkowe oszczędności emerytalne (skyldulífeyrissparnaður)?
Wszystkie pracujące osoby w wieku 16-70 lat płacą 4% swojego wynagrodzenia do funduszu emerytalno-rentowego, a pracodawca ze swojej strony wpłaca 11,5%. Zazwyczaj to pracodawca przekazuje składki do funduszu, żeby pracownik nie musiał się tym zajmować. W umowach o pracę oraz w umowach zbiorowych jest wyszczególnione, do jakiego funduszu emerytalno-rentowego powinno się uiszczać składki. Niektóre osoby mają możliwość wybrania dla siebie funduszu i powinny rozważnie dokonać tego wyboru, jako że ich warunki różnią się między sobą.

Co to jest wzajemne ubezpieczenie (samtrygging)?
Wzajemne ubezpieczenie polega na tym, że członkowie funduszu zapewniają sobie nawzajem emeryturę lub rentę w przypadku niezdolności do pracy lub zgonu. W ten sposób mamy zagwarantowaną dożywotnią emeryturę w wieku emerytalnym oraz rentę w przypadku problemów życiowych, tzn. rentę inwalidzką, po małżonku lub na dziecko.

Czy obywatele Polski mogą otrzymać zwrot składek, jeśli wyprowadzą się z Islandii?
Islandia posiada umowy międzynarodowe z ponad 30 krajami i Polska stanowi jeden z nich. Według umowy nie zezwala się na zwrot oszczędności emerytalnych z powodu wyjazdu członka funduszu, który posiada obywatelstwo kraju umowy. W przypadku podwójnego obywatelstwa nie zachodzi prawo do zwrotu, jeśli jeden z krajów jest członkiem umowy. Oba obywatelstwa musiałyby dotyczyć krajów nieobjętych umowami, żeby zwrot był możliwy.

Lífeyrissjóður Rangæinga jest w aplikacji Arion
Lífeyrissjóður Rangæinga kładzie duży nacisk na dobrą obsługę swoich członków. Możesz sprawdzać swoje oszczędności emerytalne w dowolnym momencie w aplikacji Arion i wykonywać tam główne operacje. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim.